fbpx
Nanostone
Ring

Ring gärna på telefon

Öppet idag 8:00-17:30

Få hjälp med takbehandling och rensning av hängrännor

Behöver du hjälp eller råd
– Bli uppringd

Miljögodkänd algbehandling

Nanostone är branschledande inom takbehandling och stödjer årligen många företag och bostadsrättsföreningar med takunderhåll. Genom vår miljögodkända skumbehandling bryter vi gradvis ner alger på taket. Effekten syns tydligt efter 8-10 månader. Vår skonsamma behandling appliceras från marknivå och vi använder aldrig högtryck, för att förhindra skador. Tak med omfattande mossa kan kräva två behandlingar, särskilt vid taknocken. Vi rekommenderar alltid årligt underhåll för att förhindra algtillväxt.

Mossa kan skapa rötter som ger frostskador på takkonstruktionen på vintern. Stora mängder mossa kan orsaka regnvattenintrång samt leda till skador på tak och isolering. Vår algbehandling förlänger takets livslängd och minskar risken för andra fastighetsskador. På Nanostone prioriterar vi FN’s hållbarhetsmål och strävar efter den mest ekonomiska långsiktiga lösningen.

Hållbart och ekonomiskt

Vi på Nanostone förlänger takets långsiktiga hållbarhet och ökar fastighetens värde.

Nanostone är ledande inom miljögodkänd algbehandling av tak. Vi använder endast miljögodkända produkter för takbehandling. Genom att applicera produkten som ett skum minimerar vi användningen och vi tar självklart hand om eventuellt överskott, vilket vi sedan tar med oss till miljöstationen.

Vi på Nanostone strävar inte bara efter att främja miljö och hållbarhet, utan vill även bidra till en förbättrad driftsekonomi för företagsfastigheter och bostadsföreningar.

Att låta taket förbli orört och tillåta ökad växtlighet kan leda till skador på takpannor och isolering, vilket kräver mer tid och pengar för underhåll och reparation.

Vi rekommenderar att välja takbehandling istället för en dyr renovering eller att undvika risken att skada takpannorna med högtryckstvätt eller belasta dem genom bestigning. Detta visar sig vara ett mer skonsamt och ekonomiskt alternativ.

Tvätta tak
Rensa hängrännor

Vikten av rensade hängrännor

Hängrännan är inte bara en estetisk detalj utan en kritisk komponent för att skydda husets grund och förhindra potentiella fuktproblem i ditt hem. Överfulla hängrännor kan ge upphov till allvarliga problem. Varje år rengör Nanostone fasader som påverkats av alger och lava på grund av igensatta hängrännor. När hängrännorna är blockerade leder de inte bort vattnet från byggnaden, vilket kan orsaka skador som fuktiga källare och frostsprickor i fasader och grunder.

Fuktproblem i ett hus kan vara svåra att åtgärda, och förebyggande åtgärder är alltid att föredra. Vi rekommenderar därför regelbunden rensning av hängrännor för att undvika potentiella skador. Rensning av hängrännor utgör också en perfekt tilläggstjänst några månader efter en genomförd takbehandling.

Välj Nanostone och ta del av:

  • Professionell erfarenhet i över 10 år: Vi erbjuder expertis och pålitlighet baserat på mer än ett decennium av erfarenhet.
  • Trygg leverantör av specialrengöring: Som din pålitliga partner inom specialrengöring kan du känna dig trygg med våra tjänster.
  • Förlängd hållbarhet för dina utomhusytor: Vi bidrar till att förlänga livslängden för dina utomhusområden för långsiktiga fördelar.
  • Ökat fastighetsvärde: Investera i dina utomhusytor, inte bara för att förbättra utseendet- utan också öka värdet på din fastighet.
  • En underhållsplan för kontinuerligt underhåll: Vi skapar skräddarsydda underhållsplaner för att säkerställa långsiktig kvalitet och hållbarhet.
  • Lägre löpande driftskostnader och minskad osäkerhet kring vatten- och fuktskador på fastigheten: Våra tjänster hjälper till att minska driftskostnaderna och eliminerar oron kring potentiella vatten- och fuktskador på fastigheten.
Nanostone

Få inblick i våra utvalda cases

Senaste företagscases

Stentvätt märsta
Stentvätt med impregnering och sand

Stentvätt i Märsta

Rymdgatans Samfällighetsförening i Märsta gav Nanostone i uppdrag att tvätta rent deras 3500kvm stenläggning från mossa,

Läs mer

Vanliga frågor

Vår takbehandling som innefattar en långtidsverkande algbehandling kostar från 4800 kr.

Det är viktigt att hålla taket fritt från smuts, alger, mossa och skräp. Dessa ansamlingar kan hindra regnvattnet från att rinna fritt och istället orsaka skador genom att tränga in under taket. För att förebygga medföljande problem är det viktigt att vidta åtgärder i tid.

Taktvätt utförs ofta med högt tryck ovanpå takpannorna, vilket kan utgöra risker för både tvättaren och takpannorna, särskilt om takpannorna är äldre.

Takbehandling utförs från marknivå, där ett skonsamt skum appliceras på takpannorna. Behandlingen är aktiv under 10 månader och bryter ned växtlighet samt förebygger ny tillväxt. Takbehandling är ett skonsammare och mer kostnadseffektivt alternativ.

Med en takbehandling avlägsnas alger och mossa under 8-10 månader. Under denna tid förbygger behandlingen även uppkomsten av ny växtlighet. Vid kraftiga angrepp av mossa kan det krävas en eller två behandlingar till för att allt ska försvinna.

Beroende på takets storlek tar arbetet 1-2 timmar att utföra.

Vi rekommenderar att taket behandlas under våren eller hösten. Vid den tiden kan väder och vind effektivt skölja bort borttagen växtlighet på optimalt sätt.

Effektivt sköljer väder och vind bort den avlägsnade växtligheten från behandlingen. Ibland kan den hamna i hängrännorna, och det är därför viktigt att regelbundet rensa dem för att förhindra skador på taket och fasaden.

Rensning av hängrännor kostar från 2295 kr. Priset bestäms beroende på hängrännornas löpmeter samt husets höjd.

Takrännor bör rensas minst en gång per år om dess funktion ska fungera så effektivt som möjligt. Överfulla hängrännor kan ge upphov till allvarliga problem som skador på tak och fasad.

Vi på Nanostone erbjuder årligt underhåll av dina hängrännor. Det innebär att om du redan har fått dina hängrännor rensade av oss, kommer vi att återkomma varje år för att upprepa rensningsprocessen och säkerställa deras optimala funktion.

Nanostone är specialister på att rensa hängrännor som sträcker sig upp till 16 meters höjd. Vi använder oss av en specialdammsugare och utför arbetet från marken. Detta eliminerar behovet av att klättra upp på en stege, vilket minskar risken för olyckor och gör processen säkrare för dig.

Vi hjälper även med

Superhelt
STENTVÄTT I DALKÖPINGE
Man i bil
Nanostone

Beställ offert här

Beställ en offert eller bli uppringd av en säljare

*Scrolla ner för att fortsätta

Ange jobb:

Tack för din förfrågan!

Vi ser fram emot att återkomma till dig så snart som möjligt. Under tiden är du välkommen att utforska våra övriga tjänster.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad.