fbpx
Nanostone
Ring

Ring gärna på telefon

Öppet idag 8:00-17:30

Borttagning av oljefläckar på stenar

Behöver du hjälp eller råd
– Bli uppringd

Oljefläckar på stenplattor

Vi avlägsnar oljefläckar från stenplattor​

Vi får ofta uppdrag där postbilar, fraktbilar och andra fordon, som endast har besökt kundens tomt under en kort tid, har lämnat efter sig oönskade oljefläckar. Oftast är det en begränsad yta som påverkats. I samband med detta undrar många om det räcker att bara rengöra det område där oljan har spillts, eller om man bör rengöra hela stenbeläggningen. 

Det finns några faktorer som spelar stor roll när man ska ta bort oljefläckar från stenplattor. Bland dessa faktorer ingår mängden olja som har spillts, i vilken utsträckning man har försökt torka bort den, och framför allt hur länge oljan har fått ligga kvar på stenbeläggningen.

Från oljefläck till rengöring – snabbhet är avgörande

Desto längre tid en oljefläck får ligga, desto djupare tränger den in i stenplattan. Om oljan har trängt djupt in i stenen blir det svårare att helt ta bort fläcken. Vi rekommenderar alltid att man rengör sina stenplattor så snart man upptäcker att olja har spillts. . Ju snabbare vi kan agera på ditt problem, desto större är chansen att vi kan ta bort oljan helt utan att lämna synliga skuggor efter oss.

Faktorer som påverkar borttagning av olja

  • Mängden olja som har spillts
  • Hur länge oljan har fått ligga
  • Vilken typ av olja det är tal om
  • Vilken typ av stenplattor du har
 

Dessa faktorer bidrar till att avgöra om vi kommer att kunna rensa bort alla spår av oljan eller om det efter rengöring kommer att finnas en svag skugga kvar av oljan på drabbade områden.

OLJEFLÄCKAR PÅ STEN

Att avlägsna olja från stenplattor

Att avlägsna olja från stenplattor involverar flera steg, som varierar beroende på oljefläckens svårighetsgrad. Processen anpassas individuellt för varje uppdrag och är direkt påverkad av de faktorer som nämns ovan.

Steg 1 – Utvärdering av stentyp och omfattningen av uppdraget

Vi utvärderar den utläckta oljans mängd och typ samt hur djupt ner den har sjunkit ned i stenplattan. Den samlade bedömningen är avgörande för den offert och det föreslagna lösningsalternativ du kommer att erhålla.

Steg 2 – Behandling och rengöring

Områden som påverkas av oljefläckar behandlas med oljesaneringsmedel, vilket tränger in i stenplattan och bryter ner oljan. Därefter genomförs en tvätt av stenplattorna med varmt vatten. Tvätten avlägsnar både olja och rester av oljeborttagningsmedel, vilket resulterar i rena stenplattor. Beroende på oljans typ, mängd och exponeringstid kan det finnas en risk att all olja inte kan avlägsnas helt. I sådana fall kan det vara nödvändigt att upprepa rengöringsprocessen för att uppnå optimala resultat.

Steg 3 – Kvalitetskontroll

När vi har sanerat olja och tvättat dina stenplattor gör vi alltid en noggrann kvalitetskontroll. Då säkerställer vi att jobbet har utförts på ett tillfredsställande sätt och att vi har städat upp efter oss. Denna kvalitetskontroll ser till att du som kund får en hög standard.

Läs mer här om du vill beställa en stentvätt av hela din stenläggning.

OBS: Vi behöver ha tillgång till vatten när vi utför jobbet.

Vanliga frågor

Vi har många års erfarenhet av stentvätt och kan absolut rengöra ett mindre område med oljefläckar. Men man bör vara uppmärksam på att resultatet på det rengjorda området oftast blir så bra, att man uppfattar det som markant renare och snyggare än resten av stenplattorna, som plötsligt ser gamla och tråkiga ut.

Vi rekommenderar alltid att man väljer rengöring, desinficering och impregnering av hela området som är i direkt kontakt med de stenplattor som fått oljefläckar på sig. Därmed får man det mest optimala och enhetliga resultatet. En stentvätt av alla stenplattor i området ger därför det bästa resultatet både på kort och lång sikt eftersom det ger maximal enhetlighet, förlängd livstid och minskat underhåll av stenbeläggningen.

Vi har inget standardpris för borttagning av oljefläckar, eftersom uppdragets omfattning varierar beroende på ovannämnda faktorer (oljetyp och mängd samt stentyp).

Stentvätt av ett begränsat område med oljefläckar

Om du bara önskar att få bort oljan från de berörda områdena, handlar det om en mycket exakt och begränsad rengöring. Då går vi målinriktat in och rensar de oljedrabbade ställena med våra professionella kemiska produkter och utrustning. När rengöringen endast utförs på utvalda områden riskerar man att kunna se skillnad på det rengjorda området jämfört med resten av stenläggningen. Hur stor skillnaden blir beror på hur nya dina stenplattor är, på stenplattornas generella skick samt hur omfattande oljefläckarna var från början.

Rengöring av hela stenläggningen

Vi rekommenderar flera av våra kunder att välja stentvätt av hela stensättningen, som är i direkt kontakt med de områden som drabbats av oljeläckaget. Huruvida vi rekommenderar dig som kund att välja en komplett stentvätt beror på problemets omfattning. Vi strävar alltid efter att en stentvätt efter ett oljeläckage blir så liten som möjligt i omfattning. Därför är det oftast bara när det har spillts på flera ställen på stenplattorna eller om det har spillts en större mängd olja, att vi rekommenderar en rengöring av hela området. Våra rekommendationer baseras på många års erfarenhet, som har lärt oss att det i många fall inte är möjligt att helt och hållet undvika en synlig skillnad.

I utgångsläget finns det alltid en försäkring som täcker eventuellt oljeläckage på din egendom, oavsett om det är din egen försäkring eller försäkringen hos den som orsakat skadan. (Vi antar att båda parter är försäkrade)

Om du inte känner till skadegörarens identitet, är det som regel din egen försäkring som täcker rengöring av stenplattorna.

I de flesta fall kommer ditt försäkringsbolag försöka täcka sina utgifter genom att göra anspråk mot den skyldige och hens försäkringsbolag. Är det exempelvis ett postbud i bil eller på moped som spiller olja på din marksten, är det postbudets arbetsgivares försäkringsbolag som ansvarar för eventuella kostnader.

Vi samlar på nöjda kunder

Superhelt
STENTVÄTT I DALKÖPINGE
Man i bil
Nanostone

Beställ offert här

Beställ en offert eller bli uppringd av en säljare

*Scrolla ner för att fortsätta

Ange jobb:

Tack för din förfrågan!

Vi ser fram emot att återkomma till dig så snart som möjligt. Under tiden är du välkommen att utforska våra övriga tjänster.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad.

Ring

Ring gärna på telefon

Öppet idag 8:00-17.00